HANNA Instruments Logo

ROČNA vs. AVTOMATSKA TITRACIJA V VINARSTVU

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Če ste dobro uveljavljena klet ali samo hobist, ki je zelo navdušen nad vinom, morate izvesti nekaj analitičnih tehnik. Ena najobsežnejših in najpogosteje uporabljenih analitičnih metod je titracija. Številne parametre lahko količinsko in kvalitativno določimo s titracijo.

Obstaja več načinov za titriranje, vendar ste kdaj razmišljali o metodi, ki bo čim enostavnejša, čim hitrejša in ne bo zahtevala znanja kemikov, drage in velike analitične laboratorijske opreme?

Ostanite z nami, če želite izvedeti več!

Please register and login to see the content.

Kakšna ideja ?

Brskajte po drugih objavah

Prijava

Prijavite se prek svojega računa ali pa ga sedaj na novo ustvarite prek naših prvovrstnih vsebin.