Pravilnik zasebnosti za hannaservice.si

Ta aplikacija od uporabnikov zbira nekatere osebne podatke.

Lastnik in upravljalec s podatki

Hanna Service d.o.o. — Sermin 75H, Bertoki — 6000 Koper (Slovenija)

E-poštni naslov lastnika: info@hannaservice.si

Vrste zbranih podatkov

Med različnimi vrstami osebnih podatkov, ki jih zbira ta aplikacija bodisi sama ali prek tretjih pooblaščenih oseb, so: ime; priimek; spol; datum rojstva; telefonska številka; davčna številka; ime podjetja; poklic; naslov; država; e-poštni naslov; poštna številka; kraj; različne vrste podatkov; področje delovanja; spletna stran; piškotki; uporaba podatkov.

Celotne podrobnosti o vseh vrstah zbranih osebnih podatkov so navedene v ločenih razdelkih tega Pravilnika o zasebnosti ali v namensko pojasnjevalnem besedilu, ki se pojavi pred zbiranjem podatkov.
Uporabnik lahko brezplačno posreduje svoje osebne podatke ali pa se v primeru potrditve na tej aplikaciji podatki samodejno zbirajo.
Če ni drugače določeno, so vsi podatki, ki jih zahteva ta aplikacija, obvezujoči, saj v nasprotnem primeru Hana Servis d.o.o. ne bomo mogli zagotoviti svojih storitev. V primerih pa, ko ta aplikacija izrecno določa, da nekateri podatki niso obvezni, lahko uporabnik teh podatkov ne posreduje in to ne vpliva na razpoložljivost in izvajanje naših storitev.
Uporabniki, ki niso prepričani, kateri osebni podatki so obvezni, se lahko obrnejo direktno na lastnika.
Vsaka uporaba piškotkov – ali drugih orodij za sledenje – od te aplikacije ali od lastnikov oziroma od Hanna Servis pooblaščenih oseb, služi predvsem namenu zagotavljanja storitve, ki jo uporabnik zahteva. Služi pa tudi drugim namenom, opisanih v tem dokumentu in v Pravilniku o piškotkih, če so na voljo.

Uporabniki so odgovorni za kakršne koli osebne podatke tretjih oseb, ki jih pridobijo, objavijo ali delijo s to aplikacijo in potrdijo, da imajo soglasje te tretje osebe, da lahko te podatke posredujejo lastniku.

Način in kraj obdelave podatkov

Metode obdelave podatkov

Lastnik sprejme primerne varnostne ukrepe, da prepreči nepooblaščen dostop, nedovoljene objave, spreminjanje ali nedovoljeno uničenje podatkov.
Obdelava podatkov poteka z uporabo računalnikov in / ali orodij, ki podpirajo informacijsko tehnologijo, po organizacijskih postopkih in načinih, ki so izključno povezani z navedenimi nameni. Poleg lastnikov so osebni podatki lahko v nekaterih primerih dostopni določenim odgovornim osebam, ki so vključene v delo Hanna Service d.o.o. (uprava, prodaja, marketing, pravna služba, administracija) ali zunanjim partnerjem (npr. pooblaščeni ponudniki tehničnih storitev, ponudniki pošte, ponudniki spletnega gostovanja, IT podjetja, komunikacijske agencije), ki jih po potrebi lastnik imenuje in pooblašča za obdelavo podatkov. Posodobljen seznam teh strank se lahko kadar koli zahteva od lastnika.

Pravna podlaga obdelave

Lastnik lahko obdeluje osebne podatke, ki se nanašajo na uporabnike, če velja eno od sledeče omenjenega:

 • Uporabniki so dali svoje soglasje za enega ali več specifičnih namenov obdelave. Opomba: po nekaterih zakonih je lastnikom dovoljena obdelava osebnih podatkov, dokler uporabnik ne nasprotuje takšni obdelavi (“odjava”), ne da bi se moral sklicevati na soglasje ali katero koli od naslednjih zakonskih podlag. Vendar to ne velja, kadar je za obdelavo osebnih podatkov potrebna evropska zakonodaja o varstvu podatkov;
 • zagotavljanje podatkov je potrebno za sklenitev pogodbe z uporabnikom in / ali za vse pred-pogodbene obveznosti;
 • obdelava je potrebna tudi zaradi skladnosti s pravno obveznostjo, ki ji sledi lastnik;
 • obdelava je povezana z nalogo, ki se opravlja v javnem interesu ali pri izvajanju uradnih pooblastil, dodeljenih lastniku;
 • obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, ki jim sledi lastnik ali tretja oseba.

V vsakem primeru bo lastnik z veseljem pomagal razjasniti konkretno pravno podlago v zvezi za obdelavo podatkov, predvsem pa ali je obdelava osebnih podatkov zakonsko določeno, pogodbeno zahtevana ali je le potreben pogoj za sklenitev pogodbe.

Kraj

Podatki se obdelujejo v poslovalnicah lastnika in na vseh drugih lokacijah, kjer pooblaščene stranke sodelujejo v obdelavi.

Glede na lokacijo uporabnika lahko prenos podatkov vključuje prenos uporabniških podatkov v drugo državo, ki ni njegova. Če želite izvedeti več o kraju obdelave takšnih prenesenih podatkov, lahko uporabniki preverijo poglavje Podrobnosti o obdelavi osebnih podatkov.

Uporabniki so tudi upravičeni, da se seznanijo s pravno podlago prenosa podatkov v državo zunaj Evropske unije ali v katero koli mednarodno organizacijo, ki jo ureja mednarodno javno pravo ali ustanovljene z dvema ali več državami, kot je ZN, in varnostne ukrepe, ki jih lastnik sprejme za zaščito svojih podatkov.

Če pride do takšnega prenosa, lahko uporabniki izvedejo več s preverjanjem ustreznih delov tega dokumenta ali z vprašanjem k lastniku in sicer tako, da uporabijo stike navedenih v kontaktih.

Čas hrambe

Osebni podatki se obdelujejo in hranijo toliko časa, kolikor to zahteva namen, za katerega so bili zbrani.

Zato:

 • Osebni podatki zbrani za namen izvajanja pogodbe med lastnikom in uporabnikom se hranijo vse dokler pogodba ni v celoti izpolnjena.
 • Osebni podatki zbrani za zakonite interese lastnika bodo hranjeni toliko časa, kot je potrebno za izpolnitev teh ciljev. Uporabniki lahko najdejo posebne informacije nanašajoč se na zakonite interese lastnika bodisi v ustreznih delih tega dokumenta bodisi se obrnejo direktno na lastnika.

Lastniku se lahko dovoli hramba osebnih podatkov dlje časa in sicer kadar je uporabnik dal soglasje za to in dokler takšna privolitev ni preklicana. Tudi v posebnih primerih je lastnik dolžan hraniti osebne podatke dlje časa in sicer, ko je kakršna koli potrebna izpolnitev zakonske obveznosti in/ ali na zahtevo uradno pristojnega organa.

Po izteku roka hrambe se osebni podatki izbrišejo. Zato pravice do dostopa, pravice do izbrisa, pravica do popravka in pravice prenosljivosti podatkov po izteku obdobja hrambe ni mogoče uveljaviti.

Namen obdelave

Podatki, ki se nanašajo na uporabnika se zbirajo, da se lastniku omogoči opravljanje svojih storitev, a tudi za naslednje namene: navezovanje stikov z uporabniki, interakcija z zunanjimi socialnimi omrežji in platformami, upravljanje stikov in pošiljanja sporočil, komentiranje vsebine, za analizo in za “Tag Manager”.

Uporabniki lahko v ustreznih razdelkih tega dokumenta najdejo dodatne podrobne informacije o uporabi (posebnih) osebnih podatkih in njihove obdelave.

Podrobnejše informacije o obdelavi osebnih podatkov

Osebni podatki se zbirajo za naslednje namene in za izvajanje naslednjih storitev:

Analitika

Storitve v tem razdelku omogočajo lastniku spremljanje in analiziranje spletnega prometa in lahko se uporabljajo za spremljanje vedenja uporabnikov.

Google Analytics (Google Ireland Limited)

Google Analytics je storitev spletne analize, ki jo omogoča Google Ireland Limited (“Google”). Google zbrane podatke uporablja za sledenje in preverjanje uporabe te aplikacije, za pripravo poročil o njenih dejavnostih in njihovo skupno rabo z drugimi Googlovimi storitvami.
Google lahko zbrane podatke uporabi za “kontekstualizacijo” in personalizacijo oglasov lastnega oglaševalskega omrežja.

Zbrani osebni podatki: piškotki; uporaba podatkov

Kraj obdelave: Irska – Pravilnik zasebnostiOdjava. Udeleženec v zasebnostnem ščitu (“Privacy Shield”).

Kontakt z uporabnikom

Kontaktni obrazec (hannaservise.si)

Uporabnik s tem, ko izpolni kontaktni obrazec s svojimi podatki, pooblasti Hanna Service , da lahko te podatke uporabi za odgovor na zahtevane informacije, za predračun ali kakršno koli drugo vrsto zahteve, ki je navedena v glavi obrazca.

Zbrani osebni podatki so: naslov; mesto; ime podjetja; okrožje; država; datum rojstva; elektronski naslov; področje dejavnosti; ime; priimek; spol; telefonska številka; poklic; davčna številka; različne vrste podatkov; spletna stran; poštna številka in ime pošte.

Komentiranje vsebine

Storitve za komentiranje vsebine omogočajo uporabnikom, da podajo in objavljajo svoje komentarje na vsebino hannaservice.si.
Uporabniki lahko glede na nastavitve, ki jih izbere lastnik, pustijo tudi anonimne komentarje. Če je med osebnimi podatki, ki ga posredoval uporabnik tudi e-poštni naslov, se ga lahko uporabi za pošiljanje obvestil nanašajoč se na isto vsebino. Uporabniki so odgovorni za vsebino svojih komentarjev.
Če je nameščena storitev za komentiranje vsebine, ki jo nudijo tretji pooblaščeni udeleženci, se še vedno lahko zbira podatke o spletnem prometu za strani, kjer je nameščena storitev za komentarje, in sicer tudi kadar uporabniki ne uporabljajo storitve komentiranja vsebine.

Komentarji na Facebook-u (Facebook, Inc.)

“Facebook Comments” je storitev komentiranja vsebine, ki jo ponuja Facebook, Inc., in uporabniku omogoča, da pušča komentarje in jih deli na Facebook platformi.

Zbrani osebni podatki: piškotki; uporaba podatkov

Kraj obdelave: ZDA – Pravilnik zasebnosti. Udeleženec v zasebnostnem ščitu (“Privacy Shield”).

Interakcija s socialnimi omrežji in platformami

Ta vrsta storitve omogoča interakcijo s socialnimi omrežji ali drugimi zunanjimi platformami neposredno s hannaservice.si.
Interakcija in informacije, pridobljene s to aplikacijo, so vedno predmet uporabnikovih nastavitev zasebnosti in sicer za vsako socialno omrežje.
Ta vrsta storitve lahko še vedno zbira podatke o prometu za strani, na katerih je storitev nameščena, tudi ko uporabniki le te ne uporabljajo.
Priporočljivo je, da se odjavite od ustreznih storitev in tako zagotovite, da obdelani podatki na hannaservice.si ne bodo več povezani z uporabnikovim profilom.

Facebook- gumb Like in socialni pripomočki (Facebook, Inc.)

” Facebook – gumb Like” in socialni pripomočki so storitve, ki omogočajo interakcijo s Facebook socialnim omrežjem in ga omogoča Facebook, Inc.

Zbrani osebni podatki: piškotki; uporaba podatkov

Kraj obdelave: ZDA – Pravilnik zasebnosti. Udeleženec v zasebnostnem ščitu (“Privacy Shield”).

Twitter- gumb Tweet in socialni pripomčki (Twitter, Inc.)

“Twitter -gumb Tweet” in socialni pripomočki so storitve, ki omogočijo interakcijo s Twitter socialnim omrežjem, omogočen od Twitter, Inc.

Zbrani osebni podatki: piškotki; podatki o uporabi

Kraj obdelave: ZDA – Pravilnik zasebnosti. Udeleženec v zasebnostnem ščitu (“Privacy Shield”).

LinkedIn gumb in socialni pripomočki (LinkedIn Corporation)

LinkedIn gumb in socialni pripomočki so storitve, ki omogočajo interakcijo s LinkedIn socialnim omrežjem, omogočen od LinkedIn Corporation.

Zbrani osebni podatki: piškotki; uporaba podatkov

Kraj obdelave: ZDA – Pravilnik zasebnosti. Udeleženec v zasebnostnem ščitu (“Privacy Shield”).

Upravljanje s kontakti in pošiljanje sporočil

Ta vrsta storitve omogoča upravljanje baze podatkov elektronskih poštnih naslovov, telefonskih številk ali kakršnih koli drugih kontaktnih podatkov za komunikacijo z uporabnikom.
Te storitve lahko zbirajo podatke o datumu in času, ko si je uporabnik ogledal sporočilo. Storitev omogoča tudi vpogled, kdaj je uporabnik želel sodelovati, kot na primer s klikom na povezavo sporočila.

Mailchimp (The Rocket Science Group LLC)

“Mailchimp” je storitev upravljanja elektronskih poštnih naslovov in pošiljanja sporočil, ki jo ponuja The Rocket Science Group LLC.

Zbiranje osebnih podatkov: elektronski poštni naslov.

Kraj obdelave: ZDA – Pravilnik zasebnosti. Udeleženec v zasebnostnem ščitu (“Privacy Shield”).

Tag Management

Ta storitev omogoča lastniku, da lahko upravlja s “tags” ali s “scripts” na aplikaciji in to na centraliziran način.
Rezultat je pretok podatkov uporabnikov prek teh storitev, kar omogoča do hrambe teh podatkov.

Google Tag Manager (Google Ireland Limited)

Google Tag Manager je storitev upravljanja s “tag”, omogočen od Google Ireland Limited.

Zbrani osebni podatki: piškotki; uporaba podatkov

Kraj obdelave: Irska – Pravilnik zasebnosti. Udeleženec v zasebnostnem ščitu (“Privacy Shield”).

Pravice uporabnikov

Uporabniki lahko uveljavljajo določene pravice glede svojih podatkov, ki jih upravlja lastnik.

Predvsem pa so uporabniki upravičeni do sledečega:

 • Kadar koli se lahko prekine soglasje. Uporabniki imajo pravico umakniti svoje soglasje, če so predhodno dali soglasje za obdelavo svojih osebnih podatkov.
 • Nasprotovanje obdelovanje svojih podatkov. Uporabniki imajo pravico nasprotovati obdelavi svojih podatkov, če obdelava poteka na pravni podlagi, ki ni soglasje. Nadaljnje podrobnosti so navedene v spodnjem razdelku.
 • Dostop do njihovih podatkov. Uporabniki imajo pravico izvedeti ali podatke lastnik obdeluje, omogočena mu pridobitev objave o določenih vidikih objave in možnost pridobiti kopijo svojih podatkov, ki se obdelujejo.
 • Preverjanje in možnost popravljanja. Uporabniki imajo pravico preveriti točnost svojih podatkov in zahtevati, da se posodobijo ali popravijo.
 • Omejitev obdelave njihovih podatkov. Uporabniki imajo pravico, pod določenimi pogoji, omejiti obdelavo svojih podatkov. V tem primeru lastnik njihovih podatkov ne obdeluje za noben drug namen, razen za shranjevanje.
 • Izbris njihovih osebnih podatkov ali jih kako drugače odstraniti. Uporabniki imajo pravico, pod določenimi pogoji, pridobiti izbris svojih podatkov od lastnika.
 • Prejem njihovih podatkov in prenos drugemu upravljavcu. Uporabniki imajo pravico prejeti svoje podatke v strukturirani, pogosto uporabljeni in strojno berljivi obliki in jih, če je to tehnično izvedljivo, posredovati drugemu upravljavcu. To določilo se uporablja pod pogojem, da se podatki obdelujejo samodejno, ter da obdelava temelji na privolitvi uporabnika, na pogodbi, katere uporabnik je del nje ali pa na pred-pogodbenih obveznostih.
 • Podati pritožbo. Uporabniki imajo pravico podati pritožbo pri svojem pristojnem organu za varstvo podatkov.

Podrobnosti o pravici do ugovora obdelave

Kadar se osebni podatki obdelujejo za javni interes, lastniku dodeljenih z uradnimi pooblastili, ali za namene legitimnih interesov lastnika, lahko uporabniki nasprotujejo takšni obdelavi in sicer z obrazložitvijo njihovega posebnega položaja oziroma, da se utemelji ugovor.

Uporabniki se morajo zavedati, da če se njihovi osebni podatki uporabljajo za namene neposrednega trženja, lahko kadar koli prekine takšno obdelavo, ne da bi predložili kakršno koli utemeljitev. Če želite izvedeti, ali lastnik osebne podatke obdeluje za namene neposrednega trženja, se lahko uporabniki sklicujejo na ustrezne razdelke tega dokumenta.

Kako uveljaviti te pravice

Vsak zahtevek za uveljavljanje pravic uporabnika se lahko pošlje direktno lastniku in sicer prek kontaktnih podatkov, ki so navedeni v tem dokumentu. Te zahteve je mogoče izvajati brezplačno, lastnik pa se bo odzval čim prej, vendar ne dlje od enega meseca.

Hannaservice.si uporablja piškotke Če želite izvedeti več in se podrobneje seznaniti o obvestilu piškotkov, se lahko obrnete na Politiko piškotkov.

Dodatne informacije o zbiranju in obdelavi podatkov

Pravna tožba

Osebne podatke uporabnika lahko lastnik uporablja za pravne namene na sodišču ali v fazah, ki vodijo do možnih pravnih postopkov, ki izhajajo iz zlorabe hannaservice.si ali povezanih storitev.
Uporabnik izjavlja, da se zaveda, da lastnik na zahtevo javnih organov lahko razkritje uporabnikove osebne podatke .

Dodatne informacije o osebnih podatkih uporabnika

Poleg informacij, ki jih vsebuje ta Pravilnik o zasebnosti, lahko hannaservice.si uporabniku nudi dodatne in kontekstne informacije o določenih storitvah ali zbiranju in obdelavi osebnih podatkov, na zahtevo.

Sistemske evidence in vzdrževanje sistema

Za namene obratovanja in vzdrževanja sistema lahko hannaservice.si in katerakoli tretja pooblaščena oseba zbirajo datoteke, ki beležijo interakcije s sistemom hannaservice.si (sistemske evidence) in se tako lahko uporabijo tudi drugi osebni podatki (na primer: IP-naslov).

Informacije, ki jih ta pravilnik ne vsebuje

Lastnik lahko kadar koli zahteva več podrobnosti o zbiranju ali obdelavi osebnih podatkov. Prosim, poglejte si kontaktne podatke na začetku tega dokumenta.

Kako ravnati z zahtevami “Ne sledi”

Hannaservice.si ne podpira zahtevkov “Ne sledi”.
Če želite ugotoviti, da katera koli storitev tretji oseb, uporablja zahtevek “Ne sledi”, prosim preberite njihovo Pravilo zasebnosti.

Spremembe tega Pravilnika zasebnosti

Lastnik si pridržuje pravico, da kadar koli lahko spremeni ta Pravilnik zasebnosti in sicer tako, da obvesti uporabnike na tem spletnem mestu in po možnosti tudi na spletni strani hannaservice.si in / ali – kolikor je to tehnično in pravno izvedljivo – uporabnikom pošlje obvestilo prek kakršnih koli kontaktnih podatkov, ki so na voljo lastniku. Zelo priporočljivo je, da to stran pogosto preverjate in ste pozorni na datum zadnje spremembe, ki je naveden na dnu.

Če spremembe vplivajo na dejavnosti obdelave, ki se izvajajo na uporabnikovo privolitev, bo lastnik od uporabnika po potrebi pridobil novo soglasje.

Osebni podatki (ali podatki)

Vse informacije, ki neposredno, posredno ali v povezavi z drugimi informacijami – vključno z osebno identifikacijsko številko – omogočajo identifikacijo ali določljivost fizične osebe.

Uporaba podatkov

Informacije se samodejno zbirajo prek hannaservice.si (ali prek tretjih pooblaščenih oseb delujočih za to spletno stran), ki lahko vključuje: IP naslove ali imena računalniških domen, ki jih uporabljajo uporabniki hannaservice.si, naslovi URI (Uniform Resource Identifier), čas zahteve, metoda- ki se uporablja za pošiljanje zahteve strežniku, velikost datoteke prejete v odgovor, številčno kodo-ki kaže status odziva strežnika (uspešen rezultat, napaka, itd.), državo izvora, funkcije brskalnika in operacijskega sistema, ki jih uporablja uporabnik, različni podatki o času obiska (npr. čas, porabljen na vsaki strani v aplikaciji) in različne podrobnosti o poti v aplikaciji, s posebno pozornostjo na vrstni red obiskanih strani in drugi parametri o operacijskem sistemu naprave in / ali uporabnikovem IT okolju.

Uporabnik

Oseba, ki koristi hannaservice.si, in če ni drugače navedeno, se ujema s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Nosilec podatkov

Fizična oseba, na katero se nanašajo osebni podatki.

Obdelovalec podatkov (ali nadzornik podatkov)

Fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, ki v imenu upravljavca obdeluje osebne podatke, kot je opisano v Politiki zasebnosti.

Nadzornik podatkov (ali lastnik)

Fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, ki sam ali skupaj z drugimi določi namen in načine za obdelavo osebnih podatkov, vključno z varnostnimi ukrepi v zvezi z delovanjem in uporabo hannaservice.si. Če ni drugače navedeno, je upravitelj podatkov lastnik hannaservice.si.

Hannaservice.si (ali ta aplikacija)

Način zbiranja in obdelave osebnih podatkov uporabnikov.

Storitev

Storitev hannaservice.si je opisana v relativnem smislu (če je na voljo) in na tej strani / aplikaciji.

Evropska unija (ali EU)

Če ni drugače navedeno, se vso sklicevanje v tem dokumentu na Evropsko unijo nanaša na vse sedanje države članice Evropske unije in na Evropski gospodarski prostor.

Piškotki

Majhni nizi podatkov, shranjenih v uporabnikovi napravi.

Pravne informacije

Ta izjava o zasebnosti je bila pripravljena na podlagi z določbami več zakonodajnih aktov, vključno s čl. 13/14 Uredbe (EU) 2016/679 (Splošna uredba o varstvu podatkov).

Ta Pravilnik zasebnosti velja izključno za hannaservice.si, razen če v tem dokumentu ni drugače navedeno.

Zadnja posodobitev: 23. oktober 2019