HANNA Instruments Logo

Naslednji evolucijski korak kmetijstva v ogledalu podnebnih sprememb

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Tu pri Hanna Instruments skrbimo za okolje in podnebne spremembe. Naša človeška odgovornost je, da skrbimo za svoj planet in poskušamo BITI sprememba v svetu. Naše sisteme načrtujemo tako, da bi imeli minimalen vpliv na okolje in čim bolj zmanjšali količino odpadnega materiala, vode in gnojil.

„Podnebne spremembe naj bi vplivale na kmetijstvo v Evropi in po vsem svetu, spremenile bodo pogoje rasti, vzorce pridelave in donose, vplivale pa bodo na cene, trgovino in regionalne trge v Evropi.”

Kmetijstvo pogosto močno pritiska na naravne vire in okolje. Trajnostne kmetijske prakse so namenjene zaščiti okolja, razširitvi naravne osnove Zemlje ter ohranjanju in izboljšanju rodovitnosti tal.

Obstaja več ključnih področij trajnostnega kmetijstva. Cilj je vključiti kmete v razvoj in sprejetje donosnih in okolju prijaznih praks, da bi ublažili podnebne spremembe in se prilagodili nanje.

Poudarek je na izboljšanju proizvodne učinkovitosti, produktivnosti in donosnosti

 • Odpraviti nevarnosti škodljivcev in bolezni
 • Izboljšati kakovost površinske vode in virov podtalnice

Podnebne spremembe povzročajo nihanje pridelave glavnih pridelkov v različnih letih. Na rastno sezono so močno vplivali različni parametri podnebnih sprememb.

Kaj pa, če bi obstajal način, da opustiš miselnost „rastne sezone“ in se odločiš za pridelavo svojih izdelkov 12 mesecev na leto?

Izvajanje kmetijstva s hidroponiko spreminja kmetijske standarde in vpliva na to, kako pridelamo hrano na bolje, in v tem procesu obravnava posledice podnebnih sprememb.

Avtomatizacija proizvodnih procesov že obstoječih obratov je odločilni dejavnik za uspešno poslovanje. Za doseganje standardiziranih rezultatov in kakovostnih izdelkov je tudi ključnega pomena nadzor fizikalnih in kemijskih parametrov.

Zato je Hanna Instruments strankam na voljo za oceno, analizo in izvajanje sistemov avtomatskega krmiljenja za različne proizvodne aplikacije.

V zadnjih 30 letih se je praksa vodenja rastlinskih hranil skozi namakalne sisteme močno povečala. Težnja je tudi k skrbni uporabi vode in trajnostnemu razvoju. Pojavlja se potreba po več pridelkih z vrhunsko kakovostjo.

Prav zaradi tega čedalje več pridelovalcev išče načine v kombiniranju namakanja in gnojenja.

Če ste kmetijski pridelovalec in ne želite, da vaši pridelki ostanejo izpostavljeni nenadnim spremembam vrednosti ali nenadzorovanemu okolju, potem je najboljši primer nadzora procesa HI10000 – sistem za gnojenje.

Fertigacija - ključni dejavnik v kmetijstvu

Namakanje je ena najpomembnejših dejavnosti v kmetijstvu. S pravilnim namakanjem se lahko kakovost in količina pridelkov izredno izboljšata oziroma povečata.

Pravilno namakanje ni enostaven proces: za pridelke mora biti zadostna količina vode. V nasprotnem primeru je ovirana fotosinteza in splošna rast pridelkov. V primeru, ko je vode preveč lahko rastline prehitro rastejo (lahko so previsoke, premehke) in zato lahko pride do celotne poškodbe pridelkov.

Kmetijstvo

Spoznajte naš HS10.00X sistem

Za naše stranke oblikujemo in izdelujemo popoln namakalni sistem za namakanje in je pripravljen za takojšnjo vgradnjo.

Sprva zbiramo podatke in zahteve agronoma, da ustvarimo tak sistem, ki ustreza dejanskim potrebam stranke. Nato analiziramo obstoječo infrastrukturo, tako da lahko povežemo naše sisteme na že nameščeno napeljavo.

Sledi izdelava prilagojenega sistema. Nadaljujemo z namestitvijo, zagonom in usposabljanjem odgovornega osebja.

Naši namakalni, fertigacijski sistemi imajo več možnosti uporabe:

 • Gojenje na prostem
 • Notranje (talno) kmetovanje
 • Hidroponika
 • Aeroponika

Naš sistem fertigacije združuje procesno opremo Hanna Instruments z visokokakovostnimi industrijskimi proizvodi za ustvarjanje dveh vrst sistemov:

 • Neposredno vbrizgavanje hranil
 • Mešanje v zbiralniku, posodi

Prednosti neposrednega neodvisnega vbrizgavanja hranil

Nekateri koncentrati gnojil (osnovne raztopine) lahko medsebojno vplivajo na netopne spojine in oborine. Paziti je treba, da ostanejo ti koncentrati ločeni. Gnojila, ki vsebujejo kalcij, se v koncentrirani obliki ne smejo mešati z gnojili, ki vsebujejo sulfate ali fosfate. HI10000 uporablja ločene in neodvisne injektorje hranil, ki popolnoma izolirajo koncentrate, dokler jih ne vnesemo v namakalni tok, kjer jih razredčimo in natančno zmešamo.

Ca (NO3) 2 (kalcijev nitrat) + (NH4) 2SO4 (amonijev sulfat)> CaSO4 (oborina kalcijevega sulfata)

Ko se oborine oblikujejo, vežejo ključna hranila in postanejo nedostopne rastlinam. Oborine povzročajo tudi zamašitev namakalnih vodov in onesnaženje namakalne opreme.

Krmilnik za fertigacijo

Krmilnik fertigacije lahko nadzoruje količino vode za namakanje in sicer glede na čas in volumen. Različne panoge zahtevajo lahko namakanje v različnih urah dneva in z različnimi količinami vode.

Z regulatorjem gnojenja vsak namakalni program zagotavlja nadzor pH in prevodnosti. Po potrebi določen program izvede korekcijo pH z vnosom kisline ali baze v namakalno vodo. Nadzor pH temelji na več vhodnih senzorjih in v naprej določenih ter nastavljenih točkah. Medtem, ko je nadzor prevodnosti neposredno povezan s stopnjo fertigacije.

Ko krmilnik fertigacije ukaže dodajanja od 1 k več fertigacije v namakalni sistem, senzorji za prevodnosti nenehno spremljajo prevodnost toka. Skupna količina gnojenja pa se vzdržuje v naprej določeni nastavljeni točki (omejitve). Krmilnik fertigacije lahko uvede dodajanje več gnojenja (1 do 4) v namakalni sistem. Odstotek vsake fertigacije lahko uporabnik sam nastavi, a ga nadzoruje poseben program , ki temelji na nastavljenih točkah prevodnosti.

Če pride do težave s pH ali prevodnostjo, program sproži alarm, s katerim obvesti uporabnika. Vse operacije, obeh kontrolnih procesov, so shranjene v pomnilniku.

Krmilnik fertigacije izvaja vse potrebne postopke, spremljanje, nadzor namakanja in fertigacijskega procesa. Vse omenjene operacije se neprekinjeno izvajajo čez ves dan, vsak mesec in celo leto.

Če želite pravilno uporabljati in upravljati sistem, morajo biti vse želene kontrolirane vrednosti nastavljene (“setup mode”: način nastavitve). Med spremljanjem operacij (posvetovalni način) lahko uporabnik tudi pridobi informacije kako deluje sistem in namakalni proces. Poleg tega je mogoče dostopati do zgodovine vseh operacij, za trenutne in pretekle dni.

NOVO!

Hanna Instruments s ponosom predstavlja dve novi rešitvi GroLine za avtomatizacijo pH in doziranja hranil v obratih za gojenje.

HI981413 Sistem za doziranje hranil

Novi sistem za doziranje hranil HI981413 je zasnovan za vzdrževanje koncentracije gnojil v hranilni raztopini, ki se uporablja v hidroponiki in namakalni vodi. Merilnik je mogoče programirati za prikaz rezultatov kot EC (električna prevodnost) ali kot TDS (skupna raztopljena trdna snov). Rezultati EC so prikazani v mS / cm, TDS pa v ppm z izbirnim pretvorbenim faktorjem od 0,45 do 0,99.

HI981413 je bil razvit kot poceni rešitev za vrtnarje, da bi ves čas vzdrževal idealne koncentracije gnojil. Samo vstavite sondo in vbrizgalni ventil v skladu z recirkulacijsko črpalko in priskrbite odmerjeno kemikalijo.

HI981413 je na voljo v več konfiguracijah, vključno z merilnikom in opcijo sonde, kompletom za vgradnjo v linijo in celotnim paketom, ki vključuje obvodno zanko in pretočno celico, nameščeno na plošči. Komplet za linijske in pretočne celice vključuje aspiracijsko cev s filtrom in razdelilno cev z injekcijskim ventilom.

HI981412 pH-dozirni sistem

Novi HI981412 je stroškovno učinkovita rešitev za vzdrževanje idealnega pH ves čas. Preprosto vstavite sondo in vbrizgalni ventil v črto z recirkulacijsko črpalko in zagotovite doziranje kisline.

HI981412 je na voljo v več konfiguracijah, vključno z merilnikom in možnostjo sonde, kompletom za vgradnjo v linijo in celotnim paketom, ki vključuje obvodno zanko in pretočno celico, nameščeno na plošči. Komplet za linijske in pretočne celice vključuje aspiracijsko cev s filtrom in razdelilno cev z injekcijskim ventilom.

Čeprav so ti novi izdelki najprimernejši način za avtomatizacijo hranil in pH v rastnih sistemih, Hanna’s GroLine Series že vrsto let ponuja namenske pH-metre in EC-merilnike, monitorje in nadzorne sisteme. In po vsem svetu se na stotine teh sistemov uporablja v hidroponiki, živih stenah, komercialnih proizvajalcih rastlin in visokotehnoloških rastnih obratih.

Zaradi razpoložljivosti najrazličnejših modelov, ki ustrezajo določenim aplikacijam, prilagodljivosti in stroškovni učinkovitosti, je Hanna’s GroLine Series še naprej priljubljena izbira med pridelovalci.

Vpliv namakalne vode

Agriculture

Voda za namakanje lahko s seboj prinese škodljive bakterije in patogene, zato bi bilo dobro, da bi bila primerno sanirana.

Izdelki Hanna Instruments so srce naših sistemov za pripravo vode.

Vzdrževanje varne in sanirane vode je ena naših temeljnih politik. Zato dobavljamo in vgrajujemo različne vrste sistemov, na primer:

 • sistemi reverzne osmoze
 • sistemi kloriranja
 • kemični dozirni sistem za proizvodnjo

Učinkovitost sanacije klorirane vode lahko spremljamo z oksidacijsko-redukcijskim potencialom (ORP). ORP meri sposobnost raztopin za oksidacijo ali redukcijo spojin. Vrednost ORP namakalne vode ima neposredno povezavo z zahtevanim časom stika za uničenje ali inaktivacijo škodljivih bakterij. Na primer, vrednost ORP 665 mV ali več uniči E. coliin Salmonelo po manj kot 20 sekundah stika. ORP 550 mV zahteva 60 sekund kontaktnega časa za enako stopnjo razkuževanja. Ker je mogoče ORP hitro izmeriti tako v vrstici kot tudi zunaj njega, je ORP primeren parameter za določanje učinkovitosti.

Hanini analizatorji klora serije PCA300 nenehno spremljajo, kontrolirajo in prilagajajo vsebnost klora in pH vzorčnega toka. Od pitja in čiščenja odpadne vode do sanacije toplogrednih plinov ima spremljanje ravni klora pomemben vpliv na javno zdravje, donosnost naložbe in industrijsko uporabo.

 • Na voljo so 4 modeli za spremljanje ravni klora, pH in ORP.
 • Za krmljenje klora, pH, ORP in temperature lahko nastavite ločene alarme.
 • Uporabniku prijazen vmesnik poenostavlja nastavitev in vzdrževanje.

Obdobje hidroponike se šele začenja. Obstaja na stotine različic hidroponskega kmetovanja in vse so na nek način povsem posebne in edinstvene. Potrebujemo več lokalnih, urbanih, visokotehnoloških / novotehnoloških kmetij, da bi zadostili povpraševanju po hrani ob spreminjajočem se podnebju.

Največja stvar pri tem je, da vam ni treba storiti veliko, da se vključite v gibanje hrane, razen da kupite lokalno in / ali pridelate svojo hrano! Lahko se začne pri vas. Danes.

Bodite ta sprememba, ki jo želite videti na svetu!

Avtor: Nives Vinceković Budor, dipl.kem.ing.

Viri:

https://www.eea.europa.eu/highlights/climate-change-adaptation-is-key

Kakšna ideja ?

Brskajte po drugih objavah

Prijava

Prijavite se prek svojega računa ali pa ga sedaj na novo ustvarite prek naših prvovrstnih vsebin.