Procesna oprema

Automating the production processes of  existing plants becomes a determining factor for business success. The control of the physical and chemical parameters are crucial for obtaining standardized results and quality products. 

For  this reason, Hanna Service is at the customers disposal in order to evaluate, analyze,  and implement automatic control systems for differents production applications.

With a large range of industrial pH, EC, TDS, DO, chlorine controllers, transmitters and electrodes,  we can cover a  wide range of applications in the most diverses industrial sectors.

Kaj je programska oprema?

Definicija, merilni instrumenti in programi

Procesna oprema je naprava, ki sprejema vhodne podatke /”input” (v našem primeru kemijske in fizikalne parametre) in s programsko opremo/ “logic” izvaja nadzor nad drugimi napravami.

Dobavimo Vam lahko industrijske instrumente (analogne / digitalne krmilnike, stenske krmilnike), kot tudi že vnaprej nameščene in nastavljene celotne sisteme, pripravljene za enostavno vključitev “plug-in”. Da ne bi nastali dodatni stroški, kupcu omogočimo tudi namestitev izdelka.

Različne kombinacije naših izdelkov podkrepljenih z najsodobnejšimi tehnologijami industrijske avtomatizacije zagotavlja asistenco v izbranih aplikacijah.

Na tem mestu omenjamo le najbolj reprezentativne panoge, kjer smo prisotni:

  • Prehrambeni industriji in industriji pijač,
  • galvanizaciji,
  • kemijski industriji,
  • sanitacija in čiščenje vode,
  • namakalne vode in avtomatizacija gnojenja oziroma fertigacija.

Dejavnosti sistemske integracije
in storitve v oblaku

Zmanjšaj stroške in nadzoruj svoj proces

Hanna Service integrira opremo Hanna Instruments v proces proizvodnje stranke. Lahko upravljamo z analognimi/ digitalnimi podatki in jih pretvorimo v zahtevan signal za obdelavo (Modbus RTU, Ethernet …).

Naš sistem in s signalom povezane storitve omogočajo našim strankam, da z minimalnimi stroški lahko izvajajo svoje obrate in proizvodne procese.

Naše storitve v oblaku, za katere jamčimo z našimi namenskimi strežniki, omogočajo, da imate podatke in nadzor procesov nemudoma in kjer koli se nahajate.

Naprave za čiščenje vode

Dezinfekcija ali sanitizacija, nadzor pH in ravni klora

V sodelovanju z vodilnimi tehničnimi oblikovalci smo realizirali sanitarne in čistilne naprave.

Izdelki Hanna Instruments so srce našega sistema za čiščenje vode. Zato dobavljamo in nameščamo različne vrste sistemov. Na primer:

  • sistemi reverzne osmoze
  • sistemi kloriranja
  • postaje za pitno vodo
  • kemični dozirni sistem za proizvodnjo

Fertigacija

Ključni dejavnik v kmetijstvu

Namakanje je ena najpomembnejših dejavnosti v kmetijstvu. S pravilnim namakanjem se lahko kakovost in količina pridelkov izredno izboljšata oziroma povečata.

Pravilno namakanje ni enostaven proces: za pridelke mora biti zadostna količina vode. V nasprotnem primeru je ovirana fotosinteza in splošna rast pridelkov. V primeru, ko je vode preveč lahko rastline prehitro rastejo (lahko so previsoke, premehke) in zato lahko pride do celotne poškodbe pridelkov.

Krmilnik za fertigacijo

Krmilnik fertigacije lahko nadzoruje količino vode za namakanje in sicer glede na čas in volumen. Različne panoge zahtevajo lahko namakanje v različnih urah dneva in z različnimi količinami vode.

Z krmilnikom za fertigacijo lahko z vsakim namakalnim programom nadzorujemo pH in prevodnost. Po potrebi pa se lahko uporablja poseben program, ki spreminja pH in sicer z vnosom kisline ali bazičnosti v namakalno vodo. Nadzor pH temelji na več vhodnih senzorjev in v naprej določenih ter nastavljenih točkah. Medtem, ko je nadzor prevodnosti neposredno povezan s stopnjo fertigacije.

Ko krmilnik fertigacije ukaže dodajanja od 1 k več fertigacije v namakalni sistem, senzorji za prevodnosti nenehno spremljajo prevodnost toka. Skupna količina gnojenja pa se vzdržuje v naprej določeni nastavljeni točki (omejitve). Krmilnik fertigacije lahko uvede dodajanje več gnojenja (1 do 4) v namakalni sistem. Odstotek vsake fertigacije lahko uporabnik sam nastavi, a ga nadzoruje poseben program , ki temelji na nastavljenih točkah prevodnosti.

Če pride do težave s pH ali prevodnostjo, program sproži alarm, s katerim obvesti uporabnika. Vse operacije, obeh kontrolnih procesov, so shranjene v pomnilniku.

Krmilnik fertigacije izvaja vse potrebne postopke, spremljanje, nadzor namakanja in fertigacijskega procesa. Vse omenjene operacije se neprekinjeno izvajajo čez ves dan, vsak mesec in celo leto.

Če želite pravilno uporabljati in upravljati sistem, morajo biti vse želene kontrolirane vrednosti nastavljene (“setup mode”: način nastavitve). Med spremljanjem operacij (posvetovalni način) lahko uporabnik tudi pridobi informacije kako deluje sistem in namakalni proces. Poleg tega je mogoče dostopati do zgodovine vseh operacij, za trenutne in pretekle dni.

Raztopine za fertigacijo

Predstavljamo naše najboljše izdelke