Kmetijstvo

Hanna Instruments so izdelki, ki ponujajo široko paleto izbire med števci, merilniki, monitorji in testerji in sicer za potrebe kmetijstva, hidroponike, akvaponike in za potrebe rastlinjakov z namenom zagotavljanja konstantne kakovosti Vaših rezultatov.

Naši izdelki so stabilni, ekonomični, a hkrati učinkoviti v natančnosti ter z orodji izredno enostavni za uporabo. Pomagajo Vam pri pridelovanju kultur.

Kaj počnemo

Hanna Instruments in Agriculture

Detailed and reliable analysis of soil, water and light parameters are essential to increase plant/crop yields and maximize the plant growth. 

Laboratory analysis is in most of the time laborious, time-consuming and usually expensive.

Designed for agriculture

Hanna Instruments offers a wide range of products specially designed for agriculture, which will increase plant/crop yields and maximize the plant growth.

Easy to use

Our products are extremely easy to use, economical and will help you in measuring critical parameters, such as pH, EC, TDS, temperature, humidity and more.

Why wait?

Don't wait for laboratory analysis. You can do it all by yourself. Hanna Instruments has also developed advanced fertigation systems for all types of cultures.

Kaj je fertigacija?

Fertigacija je proces gnojenja rastlin združen z operacijo namakanja

Soil tests are essential to choose the right crops to cultivate, save money on fertilizers, maximize production and also to avoid environmental contamination.

Hanna HI10000 – Sistem za vbrizgavanje gnojil

Praksa ravnanja z rastlinskimi hranili prek namakalnih sistemov se je v zadnjih 20 letih močno povečala. Težnja je tudi k skrbni uporabi vode in trajnostnemu razvoju. Pojavlja se potreba po več pridelkih z vrhunsko kakovostjo.

Prav zaradi tega čedalje več pridelovalcev iščejo načine v kombiniranju namakanja in gnojenja.

Hidroponika in rast iz rastlinjakov z Hanna fertigacijo – HI10000

Hanna HI10000 je sistem za vbrizgavanje gnojil, ki natančno spremlja in kontrolira koncentracije gnojil ter pH za vse vrste hidroponike, rastlinjake in kmetijskih površin.

HI10000 je tudi popoln sistem za nadzor namakanja z 32 možnimi ventili (conami).

Nasveti in namigi

Spoznajte več o pomenu različnih parametrov za kmetijski sektor

Da rastline bolje uspevajo in rastejo potrebujejo pravo kombinacijo topnih soli in hranil. Drevesa in rastline črpajo hranila iz zemlje. V primeru, da se zemlja ne obnovi primerno lahko povzroči upočasnjeno rast in poškodbo rastlin.

pH in EC sta bistvena parametra pri analizi tal. Odločujoče vplivata na sposobnost rastlin, da absorbirajo potrebna hranila.

Pravilni pH tal je potreben za zagotovitev optimalno rast rastlin oziroma pridelkov, saj rastlinam omogoča dostopnost do hranil. Testiranje pH tal pomaga določiti, katere rastline so najbolj primerne za testirano območje.

Včasih tla potrebujejo dodatke, kot so gnojila in sredstva za prilagoditev pH tal, da rastline uspevajo.

In prav merjenje pH vrednosti tal pomagajo pri odločanju, kaj in koliko potrebujete, za izboljšanje tal.

Vsaka tla ima svojo pH vrednost in jih delimo na: kisla, nevtralna in alkalna. Vrednost pH pomembno vpliva na sposobnost absorpcije hranil.

Optimalna vrednost pH tal je nekje ob nevtralizaciji (to je pH=7), saj tu dosežemo najboljšo absorpcijo. Vsaka rastlina ima tudi svoj interval pH, kjer bo najbolje uspevala pri učinkovitem absorbiranju hranil, kot so dušik, kalij, fosfor in drugo.

Prav zaradi tega je nujno potrebna meritev pH tal, da boste lahko izbrali primerno kulturo za tla ali pravočasno ukrepali, če se vrednost spremeni.

Slanost tal je v veliki meri povezana s količino mineralov v njej in se meri kot vrednost električne prevodnosti nasičenega ekstrakta, izražena v mS/cm.

Vsaka rastlina je pogojena s svojo vrednostjo prevodnosti, ki lahko variira od 1 do 4 mS/cm. Nizka vrednost prevodnosti tal pomeni, da rastlinam primanjkuje hranil. Medtem ko visoka vrednost prevodnosti tal opozarja, da ima rastlina preveč hranil. V obeh primerih poslabša absorpcijo rastlin.

Preberi več

Kaj meriti in kdaj

Kateri so najpomembnejši parametri, ki jih je potrebno v tleh meriti?

Najpomembnejši parametri, poleg pH in električne prevodnosti, so še dušik, fosfor in kalij.

Kdaj meriti tla?

Tla je potrebno redno meriti, še zlasti pred setvijo, sajenjem in gnojenjem. Testirati tla je potrebno tudi, ko primešamo tla z drugo prstjo, gnojem ali kompostom.

S testiranjem tal omogočamo rastlinam, da uspevajo v optimalnih pogojih in preprečujemo morebitno zaustavitev rasti ali nezdravo vegetacijo.

Kako Vam lahko pomagamo?

Iskanje naših bogato številčnih izdelkov je lahko težko